Booking.com ‘a rekabet kurulundan rekor ceza

Booking.com ‘a rekabet kurulundan rekor ceza

 

BOOKİNG.COM KARARINI REKABET KURULU SİTESİNDE YAYINLADI

Booking.com B.V. ve Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Açıklanması Booking.com B.V. ile Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin sundukları rezervasyon hizmeti kapsamındaki “en iyi fiyat garantisi” uygulamasının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda; toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen rapor, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalar değerlendirilerek, 05.01.2017 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 17-01/12-4 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır:

   1. BOOKINGCOM’un konaklama tesisleri ile imzaladığı sözleşmelerdeki incelemeye konu fiyat ve kontenjan paritesi hükümleri ve en iyi fiyat garantisi uygulaması hükümleri nedeniyle söz konusu sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında olduğuna oybirliği ile,

  2. Soruşturma kapsamında incelenen sözleşmelerin, 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara ilişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nin 2. maddesinde öngörülen pazar payı eşiğinin aşılması nedeniyle, aynı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanamadığına, anılan sözleşmelere 4054 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sayılan şartları taşımadığı için bireysel muafiyet verilemeyeceğine, bu nedenle söz konusu sözleşmelerdeki rekabeti kısıtlayıcı hükümlerin ve bunlara ilişkin uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi anlamında ihlal teşkil ettiğine oybirliği ile,

  3. Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren, 1. Booking.com B.V.’ne 2.543.992,85 TL idari para cezası verilmesine oyçokluğu ile,

  4. Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin soruşturma konusu uygulamaların esasları üzerinde herhangi bir karar verici rolünün bulunmaması nedenleriyle, soruşturma konusu iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olmadığına, bu nedenle adı geçen firmaya idari para cezası verilemeyeceğine oybirliği ile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir

 

 

 Fecebook sayfamızda takip edebilirsiniz..

İSTANBUL GAZETEM GAZETESİ “Türkiye’nin Gazetesi”

ABONE OLUN, GAZETENİZ KAPINIZA GELSİN!

Türkiye’nin her yerindeyiz. Abone olun gazeteniz kapınıza gelsin!

İstanbul Gazetem’in dağıtımı, posta yolu ile sağlanmaktadır.

İhbar Hattı : Varol Kısa (0535 248 40 23)

REKLAM İLAN OFİS : 0546 875 56 05

 

Bir cevap yazın