İstanbul Gazetem gündem belirler

Bu Cuma Günü Sarıyer Belediye Başkan Yardımcıları seçilecek diye kulisler beklerken, bir anda isimler açıklanmadı. Ve herkes merak içinde kaldı. İstanbul Gazetem bunun gerçek 200 milyon sebebini siz değerli okuyucularımıza yayınlıyor.

 

Belediyeler; Büyükşehir belediyeler ve diğer belediyeler olmak üzere iki farklı statüde bunmaktadır. Büyükşehir belediyeleri hakkında 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uygulanmaktadır.
 
Büyükşehir dışında kalan belediyelere ilişkin olarak ise 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun “Büyükşehir belediyesi teşkilatı” başlıklı 21 inci maddesinde “…
Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. ” hükmü yer almaktadır.
 
5393 sayılı Belediye Kanununu “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49 uncu maddesinin 7 inci fıkrasında ise “Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” denilmektedir.

…………………………………….

NEDEN BAŞKAN YARDIMCILARI SEÇİLMEDİ 

Öncelikle Başkan Yardımcısı nedir? Cevaplamak gerekli. Genellikle Başkanların birimler arası yetersizliğini tamamlayan kişiler diyebiliriz. Fakat bazı başkanlar özellikle Sarıyer Belediye Başkanı bu konuda iki Başkan yardımcısı ile yetinirken , görevi danışmanlara vermeyi tercih edenler arasında yer alıyor. Peki Neden ?

Belediyelerde bilinen bir kural bütçe açıklamaları ve zini alınmalarıdır. Tecrübeli başkanlar bu konuda tek yetkili olmak için bazen yardımcı atamayı uygun görmezler. İşte Sarıyer belediye Meclisinde Cuma günü yaşanan olay aynen buydu.

ZOR KARARLAR ZOR ZAMANLAR 

Meclis de gündemi sallayan bir araç ihalesi izni vardı, tüm yerel basın ve ulusal basın Sarıyer belediyesinin bu inanılmaz araç ihale bütçe tutarına dudak ısırtsa da , Başkan GENÇ için adeta az gelen bir rakam oluveriyordu. Haliyle birde Temizlik ihalesi vardı ki ; Belediyelerin can damarı ihalelerden ikincisidir.

 

Bu iki ihalelerinin toplam tutarını 200 milyon desek sizce Başkan Yardımcılarını seçmek de acele edilir mi?

Devamı İstanbul Gazetem Gazetesinde geliyor …… Bizden ayrılmayın VKİY TV abone olmayı unutmayın. ÜCRETSİZ 

 

PAZARTESİ BELEDİYEDEN İHALE ALMAK …