İYİ Parti CHP’den hesap sordu

İYİ Parti CHP’den hesap sordu

 

Beşiktaş belediyesi meclis toplantısı gündemi bir anda değiştirmeyi başardı. Özellikle Murat Hazinedar’dan sonra göreve gelen başarılı Başkan Tahir Doğaç ; Beşiktaş esnafı ve halkını mutlu etmeyi başardı.

Beşiktaş CHP kalesi olarak tüm seçimlerde ezici bir üstünlük ile AKP’ye geçit vermezken, muhalefet sesi olarak Meclis toplantısında “İttifak Ortağı” İYİ Partiden gelmesi salonda toplantıyı izleyen vatandaşlar üzerinde soğuk duş etkisi yaptı.

 

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 5. TOPLANTI YILI, TEMMUZ AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 2 Temmuz 2018 Pazartesi

SAAT : 15.00

GÜNDEM:
Açılış ve Yoklama
Teklifler:

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden müdürlük teklif ekinde yer alan (III) sayılı dolu kadro değişikliğinin görüşülmesi.

2- Balmumcu Mahallesi, Mustafa İzzet Efendi Sokak, 463 ada, 42-37 parseller arasında ve 42 parsel önünde bulunan parka 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine istinaden “İnce Parkı” adının verilmesi.

3- Belediyemizi temsilen Beşiktaş Belediyesi Oyun Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının 02-18.08.2018 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek olan Halk Oyunları Şampiyonasına katılmak üzere görevlendirilmeleri.

4- Silivri Belediye Başkanlığı’nın belediyemiz iştiraki olan BELTAŞ Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. Ve Tic. AŞ’deki sermaye payının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden belediyemize devredilmesi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden belediyemiz Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ve Veteriner İşleri müdürlüklerinin mütenevvi kalemlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün “Diğer Hizmet Alımları” bütçe kalemine aktarım yapılması.

6- Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1382 ada, 35 parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan itirazın görüşülmesi.

7- Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 39 pafta, 1079 ada, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ve 100 parsellere ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların görüşülmesi.

 

  Beşiktaş Belediye Meclisinde  İYİ Partili Meclis üyeleri Beşiktaş Belediyesinin borcunun açıklanması için soru önergesi verdi.

Bu soru önergesini veren iki meclis üyesinin eski CHP’li  Affan Keçeci ve Ediz Feyiz olması yeni bir gündem konusu oldu. Toplantı sonrası İstanbul Gazetem gazetesine konuşan vatandaşlar ; “Sanki neler olduklarını bilmiyorlar mı? Onlar o borçların altına imza atmadı mı veya bilmiyorlar mı? Neden o zaman konuşmadılar da şimdi bunu yapıyorlar anlamak zor” dediler. 

Haber : İstanbul Gazetem Beşiktaş 

 

Bir cevap yazın