Kağıthane Belediye Meclis Toplantısı Gündem

BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISI

Kağıthane Haberleri, Son dakika Kağıthane belediyesi, Meclis toplantısı gündem maddeleri , Kağıthane Belediye Meclis toplantısı ekim ayı .

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırıldığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir denilmektedir.

      Kurumumuzca; ilgi sayılı genelge, yazı ve eklerinde belirtilen covid-19 sağlık tedbirleri alınarak, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetimi hakkındaki kanun ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda öngörüldüğü şekliyle Kağıthane Belediye Meclisinin 7. Seçim Dönemi 2020 yılı 10. Dönem Ekim ayı toplantıları 05 Ekim 2020 Pazartesi günü Saat:16.00’da Kağıthane Belediyesi (Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 Sadabad Hizmet Binası) Belediye Meclis Salonu’nda aşağıda belirlenen gündemle başlayacaktır.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Ekim Ayı toplantısında gündem dışı konuşmalar İYİ PARTİ , CHP ve AK PARTİ guruplarından gerçekleşti. Ekim ayı içerisindeki özel ve milli günlerin öneminin anlatıldığı meclis toplantısı daha sonra gündem maddeleri ile devam etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt ÖZTEKİN geçtiğimiz aylar hakkında yapılan hizmetleri anlattı. Gelecek üç yıllık plan ve projelerin anlatıldığı kitapçıklar dağıtıldı.

G Ü N D E M  :

Açılış ve Yoklama

Teklifler                          ;

1. Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 21.09.2020 tarih ve R/2464035-9208 sayılı “2021 Performans Programı” ile ilgili teklifi.
2.  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve R/2465524-3580 sayılı “2021-2022-2023 Mali Yılı Bütçesi” ile ilgili teklifi.
3. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.09.2020 tarih ve R/2465273-3925 sayılı “Muş Merkeze Bağlı Kızılağaç Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması” ile ilgili teklifi.
4. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve R/2443576-19009 sayılı “Çağlayan Mah. G-118 pafta, 5893 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın yanında bulunan Yeşil Alan içerisindeki 38 m2 alanın Trafo Alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına ve 1,00 TL iz bedeli karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine intifa hakkı tesis edilmesi” ile ilgili teklifi.
5. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.09.2020 tarih ve R/2465274-3926 sayılı “Van Gürpınar Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması” ile ilgili teklifi.
6. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarih ve R/2438112-18731 sayılı “Merkez Mah. H-120 pafta, 8488 ada, 1 parsel no’lu taşınmazın yanında bulunan Yeşil Alan içerisindeki 34 m2 alanın Trafo Alanı olarak kullanılmak üzere 25 yıllığına ve 1,00 TL iz bedeli karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine intifa hakkı tesis edilmesi” ile ilgili teklifi.

KAĞITHANE BELEDİYESİ REKOR KIRAN VİDEOSU 12.000 GÖRÜNTÜLEME