Sarıyer Meclis üyesinin karısı nerede çalışıyor?

Bazen öyle olaylar vardır ki , sizin isteminiz dışında gelişir. aslında siz hiç bir şey yapmak istemezsiniz, birileri ısrarla size yap der. İşte bu haber de öyle bir olayın gelişmesinde meydana geldi. Havalandığımı düşünen biri vatandaş , neden böyle bir kelimeyi kullanır bilmek anlamak zordur. Aylarca selam dahi vermem, yolda görsem yolumu değiştiririm. Fakat birilerinin dilinde sürekli siz olursunuz.

Tüm Sarıyerli ve Meclis Üyelerimizden bir gün beni anlayacaklarını düşünerek haberimi sunuyorum…..

Sarıyer Meclis üyesinin karısı nerede çalışıyor?

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR

 

AMAÇ

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sarıyer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sarıyer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ve 06.06.2014 tarih ve 2014/51 sayılı Belediye Meclis Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Başkan: Sarıyer Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

c) Belediye: Sarıyer Belediyesini,

ç) Meclis: Sarıyer Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

e) Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,

f) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

ali görgülüer kimdir ile ilgili görsel sonucu

 Sarıyerli İŞ için Belediyesine Müracaat Ediyor

Bir sabah Sarıyer Belediyesine yolunuz düşerse veya CHP Sarıyer İlçe Başkanlığına yolunuz düşerse bir bakın; Sarıyer’de işsiz vatandaşlar akın akın CV lerini bırakıyorlar. İş için inanılmaz ihtiyaçları olan halkımız umut kapısı olarak seçtikleri belediye başkanının, meclis üyelerinin yönettiği belediyelerinden cevap bekliyor.

Gelin görün ki iddalar çok büyük. Özellikle İnsan kaynaklarının açıklamasını belediye sitesinden sizlere yayınladım. Burada emir komuta zincirini sizlere anlattım. Peki ilçesinde ve örgütünde bu kadar işsiz ordusu dururken , iddaalara göre Meclis Üyesi hemde ikinci dönem görev yapan Ali GÖRGÜLÜER in karısı belediyede nasıl ve neden işe alındı. Hangi önceliği Sarıyerli işe ihtiyacı olan vatandaşlardan farklıydı ki , yüzlerce binlerce vatandaş sıradayken Meclis Üyesinini karısı işe alındı. Ayrıca bu meclis üyesinin kendi adına bir sigorta acenteliği bulunduğu da gelen haberler arasında yer alıyor. Yani bir patronun karısı hangi ihtiyaçlardan dolayı belediyede çalışma hakkı kazandı iki kere düşündürüyor.

 

HAK HUKUK ADALET TEN VAZ GEÇMEYEN GENÇ NE DİYECEK?

Göreve geldiği günden bugüne kadar “Hak , Hukuk, adalet” kavramlarından vaz geçmeden ilçesine hizmet veren Başkan Genç bu olayları biliyor muydu? Bilmiyorsa bu haberden sonra bu konu ile ilgili bir açıklama yapacak mı? Bu haberi okuyan Sarıyerli iş bekleyen vatandaşlarımızın düşünceleri ne olacak?

Tüm detaylar ilerleyen günlerde İstanbul Gazetem sayfalarında sizlerle …. Havalı Gazeteci Varol Kısa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_TSA5tv22ac