Suat Sarı “Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı”

İYİ Parti İBB Haberleri, İYİ Parti İBB Grup Haberleri , İBB TV haberleri , İBB Haberleri İstanbul Gazetem ….

İBB EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

Sayı : O-51239166-105.02- …/10/2020
Konu : Ekim Ayı Meclis Toplantıları
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. maddesi gereğince “her ayın ikinci haftası”
toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi, 2. toplantı yılı Ekim ayı
toplantıları, 12 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.
Ekim ayı toplantılarının ilk birleşimi, 12 Ekim 2020 Pazartesi saat 14.00’de aşağıda yazılı olan
gündem ile yapılacağından, belirtilen gün ve saatte Fatih ilçesi Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri
Merkezi toplantı salonuna teşriflerinizi rica ederim.
Ekrem İMAMOĞLU
Büyükşehir Belediye Başkanı

İYİ PARTİ İBB GURUP SÖZCÜSÜ DR. SUAT SARI ÖNERGESİ

Bir kentin Ulaşım yatırımları Ulaşım master planına tabidir. İstanbul ana ulaşım planı 2011’de bir önceki başkan tarafından lağvedilmiştir. İstanbul gibi bir megapolde “sürdürülebilir kentsel hareket planı” olmak zorundadır.. Halihazırda yeni yönetim tarafından bu konuda bir yıldır çalışmalar sürmektedir. Bugün İBB ‘de verdiğim soru önergesi.