Torba yasada Eğitim’e darbe

torba_yasa_egitim_darbesi_geldi

Torba yasada son dakika çalımı Ak Parti’den geliyor.

Komisyondan geçen tasarı  ‘yabancı ortağı olan, reklamlarında öğrenci resmi veya bilgisi kullanan’ okullar da kapatılacak.

 

 EĞİTİME BİR DARBE 

Bu yasa tasarısı yürütmeye geçtiği takdirde , Eğitimle ilgili torba yasaya son dakikada eklenen maddelerle özel okulların kapatılması kolaylaştırılıyor.

Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda görüşülen ve Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanan eğitimle ilgili torba yasaya son dakikada eklemeler yapıldı.

Bu süre sonunda ‘yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının sona erdirilmemesi veya aynı kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veyahut tüzel kişilerin ortaklığının tespiti halinde söz konusu kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı’ iptal edilecek.

MEB, yabancı ortak gerekçesiyle okulların nasıl kapatacağına ilişkin usul ve esasları çıkaracağı yönetmelikle detaylandıracak.

Tasarının bir başka maddesi ile de özel okulların kapatılma sebeplerine yeni gerekçeler ilave ediliyor.

Buna göre bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapılması, gerçeğe aykırı reklam ve ilan verilmesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerinin kullanılması, haftalık ders çizelgesi ve programların bakanlık izni olmadan okulda uygulanması ile yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunulması halinde brüt asgari ücretin 5 katı ceza kesilecek.

YEREL BASINDA ZARAR GÖRECEK 

Aynı zamanda yerel basının ek gelir kaynağı özel okullardan alınan reklamlara darbe vurulurken basın özgürlüğü de kısmen engellenmeye devam ediyor…

Bu sebeplerin tekrarı halinde ceza 5 katına çıkacak. Üçüncü tekrarda ise özel okul kapatılacak.

  Yönergeye uymayana kanunla ceza Ayrıca ‘mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırılması’ ile ‘Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması’ halinde de ilk ceza brüt asgari ücretin 10 katı olarak uygulanacak. Tekrarında bu cezanın 5 katı, üçüncü tekrarda ise kapatma gelecek. ‘Mevzuata uygun olarak kapatılmayan’ kurumlara ise brüt asgari ücretin 20 katı ceza kesilecek.

  ‘Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında da brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanacak.’ Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmeyecek.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ DEVLETE DAĞITILACAK!

Diğer taraftan aynı tasarıya Ak parti  milletvekillerinin verdiği önerge ile eklenen bir başka madde ile kapatılan vakıf üniversitesi öğrencilerinin devlet üniversitelerine dağıtılması sağlanacak.

  Komisyondan geçen maddeye göre ‘faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri, üniversiteye yerleştirildikleri yıldaki giriş puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerinin ilgili programlarına nakledilecek.’ Bu şekilde nakledilen öğrenciler, mezun oluncaya kadar vakıf üniversitesine ödedikleri ücretleri devlet üniversitesine ödemeye devam edecek. Nakil puana göre ve devlet üniversitesinin kapasitesine göre olacağı için faaliyet izni kaldırılan öğrenciler, vakıf üniversitenin bulunduğu ilin dışındaki devlet üniversitelerine de gönderilebilecek.

Sözcü Gazetesinin Haberine göre

LAİK MÜFETTİŞLER DEVRE DIŞI:

Halen 2 bin 507 maarif müfettişi görev yapmaktadır. Maarif müfettişleri, belirli bir öğretmenlik kıdemine sahip en az dört yıllık fakülte mezunları arasından, yarışma sınavı, mülakat, hizmet içi eğitim, hizmet içi eğitim sonunda tekrar bir sınav, ardından üç yıllık müfettiş yardımcılığı ve nihayet yeterlilik sınavı ile alınmaktaydı. Eğitim sisteminin sigortası niteliğindeki müfettişler, laik, bilimsel, nitelikli eğitimin güvencesi hem de inceleme ve soruşturmalarda hakkaniyetin temsilcisi durumundadır. Müfettişlerin büyük çoğunluğunun karma ve laik eğitim yönünde tutum sergilemeleri bazı çevrelerde rahatsızlık yaratmıştır. Maarif müfettişlerinin inceleme ve soruşturmalarda hakkaniyetli davranmaları, hukuk düzeninden yana tutum sergilemeleri, tetikçilik yapmamaları karşısında, mevcut maarif müfettişleriyle istenilen şekilde çalışılamayacağı sonucuna varılmış olmalı ki bu tasarı hazırlanmıştır.”

KARMA EĞİTİME SON:

Tasarı yasalaşırsa, eğitim kurumlarının büyük kısmı yıllarca denetim göremeyecek. Bu da usulsüzlük, yolsuzluk, çocuk istismarı gibi durumların artmasına yol açacak. Eğitimin niteliği daha da düşecek. Kaçak ve resmi olmayan (sıbyan mektepleri) okul öncesi kurumların, çeşitli kaçak eğitim kurumlarının çoğalmasına yol açacak. Özellikle okullarda karma eğitim uygulamasına son verilecek, kız ve erkek öğrenciler ayrı katlarda, binalar hatta kampüslerde öğrenim görecek; eğitim hızla dinselleşecek, bilimsellikten uzaklaşacak. Eğitim kurumlarında çalışanların maaş ve sigorta durumlarında keyfi uygulamalar ve mağduriyetler artacak.

 

İSTANBUL’UN TEK GAZETESİ İSTANBUL GAZETEM GAZETESİ

İstanbul Gazetem  her haberi yerinde ve belgeleriyle yaptı. İşte bu yüzdendir ki İstanbul okuyucuları gazetesini seçti. Reklam gazetesi , şantajcı gazete , yandaş gazete gibi ünvanlarla anılan yerel gazetelerin yerine ” Haberi yerinde ve doğru yazan gazete ” ile “Kendilerine en yakın isim Varol KISA ” yı tercih ettiler. İstanbullular  artık “İstanbul Haberlerini, İstanbul Büyükşehir Belediye etkinliklerini, haberlerini ” İstanbul Gazetem VAROL KISA ‘dan takip ediyor .

Abone olun İSTANBUL GAZETEM kapınıza gelsin!

İstanbul Gazetem Dağıtım Alanları: Türkiye’nin her yerindeyiz.

İstanbul Gazetem’in dağıtımı, posta yolu ile sağlanmaktadır.

ABONE KAYIT : Varol Kısa (0535 248 40 23) 

REKLAM İLAN OFİS : 0546 875 56 05

Abone olacağınız gibi , yayın hayatımıza devam etmemiz için gizli destekçimiz olabilirsiniz. Siz istemedikçe, isimler ve kurumlarınız açıklanmayacaktır.

HESAP NUMARAMIZ

YAPI KREDİ /Varol Kısa

Ferahevler Şubesi / Şube no: 1139

Hesap no: 89757664

IBAN: TR23 0006 7010 0000 0089 7576 64

Bir cevap yazın