Bir sorumuz Var

”Bir Sorumuz Var!’
 
Değerli istanbul Gazetem Okuyucuları…
Gelecek sayılarımızda gündemi oluşturan konu başlıkları
üzerinde oluşturduğumuz soruya cevap verme şansınız olacak.
Belirlenen konu başlığına cevapları ile katılım sağlayan kişi ve kurumlara gazetemizin çeyrek sayfası ayrılacaktır.Yanıtlayan kişilerin fotoğrafları ile yayınlacak bölümde,görüşlerinizi paylaşmanızın yanı sıra kurum ya da şahsi kartvizitinize de yer verilecektir.
 
”Bir Sorumuz Var!” bölümünde yer alacak soruya intenet sitemizden ulaşabileceğiniz gibi, sorumuz aynı zamanda siz değerli katılımcı ve okurlarla mail ortamında da paylaşılacaktır.
 
Cevaplarınızı istanbulgzt@hotmail.com adrsenize yollayabilir,Facebook ve Twıtter daki sosyal medya sayfalarımıza mesaj olarak tagönderebilirsiniz.
 
Ayrıntılı bilgi için bizi arayınız.
Varol Kısa
0535 248 40 23
 
 

MURAT HAZİNEDAR’A SORUYORUZ!

 

YÜREĞİ ,BİLEĞİ,DİLİ,DİNİ TEMİZ OLAN HAK YEMEYEN ER KİŞİ

Umre kelimesi Kur’an ve hadiste geçer. Kur’an’da: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın” şeklinde olan ifade, hadiste: “İki umre, arasındaki küçük günahların keffaretidir” şeklindedir. Umre yapmak, Hanefî ve Malikîmezheplerinde sünnetŞafiî ve Hanbelî mezheplerinde farzdır. Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir.

Mutemir genellikle uçakla Cidde‘ye gider. Mîkāt‘tan ihramsız geçemeyeceğinden uçakta, hatta memleketinde ihrama girebilir. İhram beyaz renkte ve dikişsizdir. Başın açık ve ayakların çıplak olması istenir. İhram ile eşitliğe, kardeşliğe, ölüye benzemeye dikkat çekilir. İhrama girildiğinde cinsellik, kavga ve küfür yasaktır. Umreci mikat noktasını geçmeden önce tırnaklarını keser, abdest alır, tıraş olur, ayaklar çıplaktır, çanta ve kemer taşıyabilir. Kadınlar için normal elbise, eldiven, çorap, ayakkabı caizdir.

İhramın sünneti olarak iki rekât namaz kılar. Telbiye, tekbir, tehlillerle Mekke’ye girer.

Kâbe ziyaretinde tekbir ve telbiyelerle içeri girer. Telbiye yüksek sesle yapılır. Kâbe’nin çevresini Hacerül Esved hizasından başlayarak yedi defa döner. Bu dönüş sırasında ıztıba ve remel yapar. Iztıba, ridanın bir ucunu sağ koltukaltından geçirip sol omuz üzerine atmaktır. Sağ omuz ve kol açılır. Remel, erkeklerin kısa adımlarla koşarcasına yürümesi demektir.

Tavaftan sonra tavaf namazı kılar. İki rek’attir. Müstakil bir vacip namazdır.

Umreci, namazdan sonra say için Safâ tepesinden başlayarak Merve’ye gidiş geliş şeklinde say yapar. Saydan sonra tıraş olup ihramdan çıkar ve umreyi bitirir.

Umrede Hac’daki gibi Arafat, Mina, müzdelife, kudum ve veda yoktur. İsterse nafile kurbanı keser, isterse Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri gezer.

Umrede diğer ziyaret yerleri; Medine’de Peygamber Muhammed’in mezarı, Kuba mescidi, Cuma mescidi, Kıbleteyn mescidi, Seba mescidi, Cennet-ül Bâkî Mezarlığı, Bulut Mescidi, Uhud şehitleri ziyareti.

Mekke’de Muhammed’in doğduğu ev, Cennet-ül Mualla, Nur dağı, Sevr mağarası, Cin Mescidi, Cebeli Kubeys görülecek yerlerdir.

 

ŞEHİT 

Kutsal bir ülkü, din veya inanç uğrunda ölen kimse.[1] Şehit olma eylemine “şehâdet” adı verilir.
Çanakkale Şehitlerimiz sadece Türkiye’de değil tüm dünyada saygı ile anılırken ,sayın Murat Hazinedar’a soruyoruz . “Çanakkale Şehitleri mevlid okutacak mısınız? ve Gazilerimiz ile yakınlarına nasıl bir gün hazırladınız.? Eğer sadece medyatik olmak için umre ziyareti yapılmadıysa bundan sonra tüm Kutsal günlerde Beşiktaş belediye başkanı murat Hazinedar’a bir sorumuz olacak.   İstanbul Gazetem / Varol KISA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bir cevap yazın