Hicran Hamza Çelikyay'ın İBB Mart ayı Meclis toplantısında konuştu

İBB Mart ayı Meclis toplantısında gündem dışı konuşmak için söz alan Sarıyer ve İBB Meclis üyesi Sayın Hicran Hamza Çelikyay konuşmasını “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü” hakkında yaparak kullandı. Konuşmalar sonrası gündem maddeleri okundu ve onayladı.  

 

Hicran Hamza Çelikyay’ın konuşma metni;
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri;
 
Tüm dünyanın emekçi, cefakar, çilekeş kadınlarını, mazlum, mağdur kadınlarını, şehit kadınları, savaşın ortasında kalan ülkesinden göç etmek zorunda kalan muhacir kadınları, ülkemizin vefakar, fedakar sebatkar şehit ve gazi annelerini, şehitlerimizin dul eşlerini ve yetim kızlarını ve tüm Mehmetçiklerin annelerini selamlıyorum.
 
Şehidlerin annelerinin ellerinden öpüyorum kurtuluş savaşımızın şehid ve gazi kadınlarına Allahtan rahmet diliyorum.
 
İşçi, esnaf, sanayici, girişimci, idareci, bürokrat, siyasetçi kadınları selamlıyorum..
 
Hepimizin kadınlar gününü kutluyorum.
 
8 Mart ilk kez ülkemizde 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etmiştir. BM 2016 yılı için Kadınlar Günü resmi temasını “2030’a doğru Eşit bir Dünya” olarak belirlemiştir.
 
Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde, kadın, en değerlidir. hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadın toplumu şekillendiren, toplumu dönüştüren ülkeye istikamet çizen bir varlıktır.
 
Kadın mutluysa toplum mutludur. Kadın huzurluysa ülke huzurludur. Kadınlarını ihmal eden, öteleyen, kadınlarına ikinci sınıf varlık muamelesi yapan hiçbir toplumun hiçbir alanda ilerlemesi asla mümkün değildir.
 
Bu anlayış çerçevesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak;
 
Anayasanın 10. maddesinde 2004 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı daha açık biçimde ifade ederek kadın-erkek eşitliği ilkesini güçlendirdik.
2005 yılında yürürlüğe giren İş Kanunu’yla kadın-erkek eşitliğini gözeterek, işveren-işçi ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağını garanti altına aldık.
 
2009 yılında TBMM de ilk defa Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu.
 
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan 64. Hükûmet programında, kadınların bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmeleri, daha kaliteli eğitim olanaklarına sahip olmaları, karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılarak istihdamlarının artırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması temel hedef olarak ifade edilmiştir.
 
Kuşkusuz Tüm yapılanların burada sıralanması mümkün değildir.
 
Kadınımızı yaralayan, temelinde ahlak ve adalet olmayan kadına şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadının onuruna, haysiyetine yönelik her türlü saldırı, tüm insanlığa yapılmıştır.
 
Şiddetle mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan devletiz. Sözleşmeye referansla; fiziki, sözlü, cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddeti de kapsayacak şekilde, ‘şiddet’ kavramı yeniden tanımlanmıştır.
 
Kadının en temel insan hakkı olan yaşama hakkını elinden alan töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi dahil olmak üzere kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve töre cinayetleri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kabul edilmiştir.
 
Kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetleri sonucu hayatını kaybeden kadınlarımızın aziz hatıralarına hürmet ediyor, hepsine Allahtan rahmet diliyorum.
 
Şunu açıkça belirtmek gerekir ki kadın konusunda yapılacaklar bunlarla sınırlı değildir. Bu alanda atılması gereken pek çok adım vardır. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar başta siyaset olmak üzere hayatın her alanında özellikle karar mekanizmalarında daha güçlü ve etkin şekilde yer almalıdır.
Kadınların ezilmediği, dini, etnik, siyasi ve cinsiyetçi hiçbir ayrımcılığa tabii tutulmadığı, istismar edilmediği, şiddetin hiç bir çeşidine maruz kalmadığı bir dünyayı temenni ediyor; tüm kadınları mücadelelerinde bir ve beraber olmaya davet ediyorum.
 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 
                                         Hicran HAMZA ÇELİKYAY (Sarıyer / İBB Meclis Üyesi)

 

GÜNDEM ve RAPORLAR

1. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi hk. Hukuk Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Komisyonu

Müşterek Raporu. (2016/372)

2. Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi 18 pafta 1836 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli

UİP tadilatı hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/356)

3. Pendik İlçesi, 0/4675 parsele ve 31/2 pafta 4453 parsele ilişkin 1/5000 ölç. Nazım İmar

Planı değ. hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/400)

4. Zeytinburnu İlçesi Seyitnizam Mahallesi 3280 ada 21-23 parsellerin bir kısmı, 3279 ada 1-2-

3-4-5-6 parseller 3278 ada 1-25-26-27 parseller 3278 ada 2-3-4-5-6-7-22-23-24 parsellerin

bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hk. İmar ve

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (2016/202)

5. Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi 2 pafta 317 ada 1-2-3 parseller ile 148-158-8097-

12398-12399-12703-12704 parsellerin bir kısmına ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli plan tadilatı

hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/314)

6. Çekmeköy ilçesi Merkez Mahallesi 85 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29

parseller ile 1088 parselin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hk. İmar ve

Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/335)

7. Pendik İlçesi, 97 pafta 829 ada 5 parsel ile 829 ada 5/A parselin bir kısmı ve bir kısım tescil

dışı alana ilişkin 1/1000 ölç. U.İ.P değişikliği hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Raporu.(2016/401)

8. Kadıköy ilçesi Merdivenköy Mahallesi 192 pafta 875 ada 46 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli

NİP değişikliği hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/383)

2

9. Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi 8813 ada 11-12-13 parseller, 8814 ada 11-12

parsellerin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği hk.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/328)

10. Beyoğlu İlçesi 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı KAUİP itirazları hk.İmar ve

Bayındırlık Komisyonu Raporu. (2016/241)

11. Tuzla ilçesi 1/1000 ölçekli Orhanlı Belediyesi Uygulama İmar Planına plan notu ilavesine

ilişkin UİP değişikliği hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/327)

12. Pendik ilçesi Yayalar Mahallesi 9409 ada 1 parselin bir kısmı ile 9409 ada 3 parselin bir

kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Raporu.(2016/330)

13. Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi 14/2 pafta 2316-2377-2378 adalar ile 511 ada 120-121

(yeni:213)-122 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliğine ilişkin plan notu

değişikliği hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/339)

14. Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi 3974 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli UİP değişikliği

hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/332)

15. Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi 418 ada 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli plan

değişikliği hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/334)

16. Çekmeköy ilçesi Taşdelen Mahallesi 555 ada 19 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan

değişikliği hk. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.(2016/337)

 

 

 

Bir cevap yazın