İstanbul Gazetem Beşiktaş Belediye Meclis toplantısı

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ
İstanbul Gazetem gazetesi bugün Beşiktaş belediye Meclis toplantısına katıldı. Tüm hazırlıkların ardından Beşiktaş Başkan Vekili Tahir DOĞAÇ salona ilk giren isim oldu. Daha sonra meclis üyelerininde katılımı ile meclis başladı.

söz hakkı isteyen olmadığı için gündem maddelerine geçildi. Ve dört madde itiraz edilmeden onaylanarak meclis hazırlık aşaması saatler sürmesine rağmen beş dakikada son buldu.

Meclis toplantısı sonrası bizleri makamlarında misafir eden değerli meclis üyelerimiz Gülsen YILMAZ ve Sedef ÇAKMAK ile gündem konuları hakkında güzel sohbetlerimiz gerçekleşti.

Meclis toplantısının ikinci bileşimi 06/02/2018 tarihinde gerçekleşecektir.

Beşiktaş haberleri gazeteniz İstanbul Gazetem gazetesinden takip edilebilir.   Haber VAROL KISA 

DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 4. TOPLANTI YILI, ŞUBAT AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 5 Şubat 2018, Pazartesi

SAAT : 15.00

GÜNDEM:
Açılış ve Yoklama
Teklifler:

1- Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi nezdinde açılan hesap için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden kamuya tahsis kararı alınması.

2- 29342 sayılı Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi doğrultusunda Sıtkı Çiftçi Gündüz Bakım Evi’nin kurucu temsilcisinin belirlenmesi.

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemiz norm kadro cetvelinde değişiklik yapılması.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre belediyemizde taşeron olarak çalıştırılan personelin istihdam edilebilmesi için belediye şirketi kurulması.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.