Milli Anayasa Hareketi sonuç bildirisi

Milli Anayasa Hareketi İstanbul temsilcilerimiz bugün gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile bölücü ve gerici anayasaya geçit vermeyeceklerini bir kez daha açıkladı.

 

MİLLİ ANAYASA KURULTAYI

SONUÇ BİLDİRİSİ

Vatanımız ve Cumhuriyetimiz, uzun süreden bu yana büyük saldırılar altındadır. Ülkemizin varlığının tehdit edildiği bugünlerde, biz Türk vatandaşları, Yeni Anayasa yaptırarak Gazi Meclis’i anayasal düzeni ortadan kaldırma gibi ağır bir siyasal suç işlemeye sürükleyenlere karşı, 27 Mart 2016 günü Ankara’da toplandık ve aşağıda belirttiğimiz tutumda birleştik.

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi bölünmez bir bütündür. Topraklarımız üzerinde birden fazla egemenlik alanı yaratılamaz. Bölgecilik yapılarak özerklik, federasyonculuk güdülemez. Ülkemizin bir karış toprağından vazgeçilmesi söz konusu dahi olamaz.

2. Türkiye Cumhuriyeti’nde egemenlik Türk Milleti’ne aittir. Çokkültürcülük adına etnik ayrılıkçılık, ümmetçilik adına mezhebi parçalanma yoluyla Türk Milleti’nin bütünlüğü bölünemez. Ulusun varlığı ve egemenlik hakları, hiçbir koşulda ortadan kaldırılamaz.

3. Milli birliğimizin sağlamlaşarak sürdürülmesi, egemenlik ve bağımsızlık haklarımızın dokunulmazlığı için, 1919’dan sonra bir kez daha, tarihsel bir görev ile karşı karşıyayız. Bu görev ‘müdafaa-i hukuku milliye’ görevidir. Bu görevi üstleniyor, ulusal haklarımızı savunma mücadelesinden bir an bile geri durmayacağımızı ilan ediyoruz.

4. Her türlü kültürel ve toplumsal özelliklerimizin red ve inkarına karşı olduğumuz gibi, bu özelliklerimizi Türk Milleti’ni etnik – mezhebi topluluklara bölme aracı yapan her türlü kimlikçiliği ve siyasallaştırmayı reddediyoruz. Etnikçi ve ümmetçi kesimlerle bunları destekleyen dış dünya aktörlerine, Türk Milleti’nin varlığına ve haklarına saygı göstermelerini hatırlatıyor ve bu yöndeki Yeni Anayasa girişimlerinden vazgeçmelerini ihtar ediyoruz.

5. Anayasa’dan Türk Vatandaşlığı statümüzü silmeye ve egemenliği Türk Milleti’nden almaya yeltenen Yeni Anayasa saldırısına karşı, varoluşumuzu savunma ve direnme esasının meşru olduğunu ilan ediyoruz.

6. Siyasal ümmetçilik güdenlerin ortadan kaldırmak istedikleri milli devlet, bireysel ve sosyal özgürlüklerimizin güvencesi olan laikliğin koruyucu zırhıdır. Laikliği ortadan kaldırarak bireysel hak ve özgürlüklerimizi cemaatlere devredecek, halkımızı mezheplerin, inanç gruplarının iktidar savaşlarına mahkum edecek bir Yeni Anayasa’ya karşı, yurttaşlık haklarımızı ve özgürlüğümüzü savunma ve direnme esasının meşru olduğunu bildiriyoruz.

7. Cumhuriyetimizin kuruluş ve gelişmesinde temel olmuş hükmetme biçimi, kaynağını meclisten alan parlamenter hükümet sistemidir. Bunu ortadan kaldırmak, basit bir hükümet işleyişi değişikliği değil, egemenliğimizin kullanılış tarzını değiştirmek anlamı taşır. Egemenlik hakkımızı, hiçbir partizan hedefe ve hiçbir kişisel hevese kurban etmeyeceğimizi açıklıyoruz.

8. Yeni Anayasa, etnik bölücülükle 2008 yılından bu yana yapılan hukuk dışı “müzakere”lerin nihai halkasıdır. Yeni Anayasa ısrarıyla bölücü çevrelerin taleplerini müzakereye açmak, bölücü teröre karşı yürütülen savaşa ciddi zararlar vermektedir. Şimdiye kadar yapılmış yasa dışı sözde “müzakere ve mutabakatlar”ın Yeni Anayasa hüllesiyle anayasal düzen haline getirilmesi, hiçbir koşulda kabul edilemez.

9. Yeni Anayasacılığın ana damarı dışarıdadır. Yeni Anayasalar, dünyada ve bölgemizde yeniden bir paylaşım savaşı yürüten küresel emperyalizmin saldırı aracıdır. Ülkemizde sözde çokkültürcülük, etnikçilik, mezhepçilik peşinde sürüklenenleri, çağımızın bu çıplak gerçeğini fark ederek, bu gayrımilli saldırganlığa alet olmaktan vazgeçmeleri için uyarıyoruz.

10. Büyük Ortadoğu Projesi temelinde Kuzey Afrika ülkelerinde, komşularımız Irak’ta, Suriye’de tanık olduğumuz gerçek, milli varoluşların ortadan kaldırılmasından ve ülkelerin kabile – aşiretlere, etnisite – mezheplere ayrıştırılmasından, parçalanmasından ibarettir. Ulusal varoluşları ve hakları yok edilmeye çalışılan komşularımızın, tüm dünya uluslarının ve insanlığın kutlu geleceği için, küresel emperyalizmin tam karşısında olduğumuzu duyuruyoruz.

11. Milli Anayasa Hareketi, karşı karşıya olduğumuz Atatürksüz, Türksüz, bölücü gayrımilli anayasacılık saldırısına karşı, ulusal varlığımızı, milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve bu değerlere ilişkin tüm haklarımızı savunma ve direnme kararlılığını ifade eder. Aynı iradeye sahip bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, toplulukları ve kişileri, hiçbir ayırım gözetmeksizin, bu iradeyi yükseltmeye çağırır

 

 Toplantıya Katılan Kurumlar: Vatan Partisi, TESUD, 68’liler Birliği Vakfı, TSB, CKD,EĞİTİM-İŞ,Marmara İşçi Dernekleri Federasyonu, ADD Avcılar-Kağıthane-Fatih 

 

MİLLİ ANAYASA HAREKETİ YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR

 

1- Hasan Korkmazcan (TBMM E. Başkanvekili)

2- Prof. Dr. Birgül Ayman Güler (CHP E. Gen. Bşk. Yrd, CHP E. İzmir Milletvekili)

3- Utku Reyhan (Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı)

4- Av. Dilek Akagün Yılmaz (CHP E. Uşak Milletvekili)

5- Yavuz Alogan (Yazar, çevirmen)

6- Dr. Canan Arıtman (CHP E. İzmir Milletvekili, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı)

7- Prof. Dr. Süheyl Batum (CHP E. Eskişehir Milletvekili, TBMM 24. Dönem Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi))

8- Av. Tülay Bekar

9- Naci Beştepe (E. Tümgeneral, Ulusal Strateji Merkezi Başkanı)

10- Namık Kemal Boya (68’liler Birliği Vakfı Genel Başkanı)

11- Çağdaş Cengiz (Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı)

12- Erdoğan Karakuş (E. Korgeneral – Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı)

13- Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu (Devlet E. Bakanı, MHP E. Kırşehir Milletvekili)

14- Yaşar Okuyan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik E. Bakanı)

15- Enis Öksüz (Ulaştırma E. Bakanı, MHP E. Mersin Milletvekili)

16- Av. Metin Öney (TBMM E. ANAP Grup Bşk. Vk, E. İzmir Milletvekili)

17- Osman Özbek (E. Tümgeneral, araştırmacı yazar)

18- İnci Özdil (Orkestra Şefi, Türkiye Sanatçılar Birliği Genel Başkanı)

19- Av. Nusret Senem (Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı)

20- Prof. Dr. Nur Serter (İstanbul Üniversitesi E. Rektör Yrd, CHP E. İstanbul Milletvekili)

21- Rıza Zelyut (Gazeteci, Yazar)

 

İSTANBUL GAZETEM  / VAROL KISA 

 

 

 

Bir cevap yazın